ời Sống

Gen Z xoay xở làm nhiều việc cùng lúc

Đối mặt với nhiều hóa đơn và chi phí sinh hoạt hằng tháng, nhiều bạn trẻ (thuộc thế hệ gen Z) đang phải làm nhiều đầu việc hơn so với trước đây.