"tieu-vy" (Có 3 kết quả)

Miss World Vietnam 2021 chấp nhận thí sinh giải phẫu thẩm mỹ

Cuộc thi Miss World Vietnam 2021 có điểm mới là chấp nhận thí sinh đã qua giải phẩu thẩm mỹ, có nhu cầu hoàn thiện bản thân theo nghị định 144/2020/NĐ-CP.